Cập nhật >Camera hành trình >VietMap PaPaGo! GoSafe 790

Camera hành trình

Cập nhật firmware, phần mềm mới nhất cho VietMap PaPaGo! GoSafe 790

VIETMAP PaPaGo! GoSafe 790

VIETMAP PaPaGo! GoSafe 790

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu VietMap PaPaGo! GoSafe 790
Ngày phát hành: 20/11/2019

1. Tải file Papago_GoSafe790_2019Q3.zip ở link dưới cuối bài

2. Giải nén file trên ta được file papago_spc.bin 

3. Dùng thẻ nhớ kết nối với máy tính, chép file vừa giải nén trên vào thẻ nhớ

4. Sau đó gắn thẻ nhớ vào máy.

Lưu ý : Khi gắn thẻ nhớ vào, GS790 cần trong trạng thái Tắt.

5. Khởi động thiết bị, thiết bị sẽ được tự động cập nhật dữ liệu bản đồ mới.

6. Sau khi hoàn tất cập nhật dữ liệu, thiết bị sẽ khởi động lại.

7. Cài đặt xong, khởi động lại thiết bị, vào mục [ Cài đặt ] > [ Phiên bản ] để kiểm tra phiên bản dữ liệu

Dữ liệu 2019/11/20(14529)  > Cập nhật thành công

Tải bản cập nhật dữ liệu ở link bên dưới
 

STT Mô tả
1 Papago_GoSafe790_2019Q3.zip Tải về