GPS dẫn đường cho DVD Ôtô

Cập nhật dữ liệu bản đồ mới nhất cho Clarion

VietMap S1

VietMap S1

VIETMAP S1 Q2.2020
Ngày phát hành: 29/04/2020


Hướng dẫn cập nhật:

1. Tải dữ liệu bản đồ mới nhất ở link dưới cuối bài.

2. Thư mục tải về là dạng file zip. Giải nén thư mục vừa tải về xong ta được folder Navigation

3. Dùng thẻ nhớ kết nối với máy tính. Khi này thẻ nhớ sẽ hiển thị trên máy tính như một ổ cứng gắn rời

4. Copy thư mục Navigation được giải nén ở mục số 2 và chép đè vào thẻ nhớ.

5. Sau khi cài đặt xong, khởi động lại phần mềm vào mục [ Thông tin ]
Kiểm tra phiên bản dữ liệu bản đồ 2020-04-S05Cập nhật thành công
STT Mô tả
1 Các đầu DVD Clarion PX3569AA, NX316A sử dụng phiên bản VietMap S1 Tải về

VietMap S1

VietMap S1

VIETMAP S1 Q2.2020

Ngày phát hành: 29/04/2020


Hướng dẫn cập nhật:

1. Tải dữ liệu bản đồ mới nhất ở link dưới cuối bài.

2. Thư mục tải về là dạng file zip. Giải nén thư mục vừa tải về xong ta được folder Navigation

3. Dùng thẻ nhớ kết nối với máy tính. Khi này thẻ nhớ sẽ hiển thị trên máy tính như một ổ cứng gắn rời

4. Copy thư mục Navigation được giải nén ở mục số 2 và chép đè vào thẻ nhớ.

5. Sau khi cài đặt xong, khởi động lại phần mềm vào mục [ Thông tin ]
Kiểm tra phiên bản dữ liệu bản đồ 2020-04-S05Cập nhật thành công
STT Mô tả
1 Các đầu DVD Clarion Nx403, Nx405 trên xe Mitsubishi sử dụng phiên bản VietMap S1 Tải về

VietMap S1

VietMap S1

VIETMAP S1 Q2.2020

Ngày phát hành:29/04/2020


Hướng dẫn cập nhật phần mềm VietMap S1


1. Tải file dữ liệu mới nhất ở link dưới cuối bài

2. Tập tin file về dạng file nén Zip có tên VietMapS1_ClarionAX1_NissanXtrail_2018Q2 ở dưới. Giải nén file vừa tải về ta được thư mục [ Android ] + [ VietMap_AX1_OnlineUpdate.apk ]

3. Dùng thẻ nhớ kết nối với máy tính, chép file vừa giải nén trên vào thẻ nhớ
 
4. Sau đó gắn thẻ nhớ vào máy. Thao tác trên thiết bị, vào giao diện chính chọn [ Quản lý tập tin ] > [ Thẻ nhớ ] > Chép thư mục [ Android ] vào Bộ nhớ trong của máy
 
5. Chạm vào file [ VietMap_AX1_OnlineUpdate.apk ] trên thẻ nhớ để tiến hành cài đặt. Thiết bị tự động chạy và hoàn tất cập nhật phần mềm.

6. Sau khi cài đặt xong, khởi động lại phần mềm vào mục [ Thông tin ], Phần mềm hiển thị tính năng [ Cập nhật bản đồ trực tuyến ] và bản đồ 2020-04-S05Cập nhật thành công
STT Mô tả
1 Các đầu DVD Clarion AX1 trên xe Nissan X-Trail sử dụng phiên bản VietMap S1 Tải về