GPS dẫn đường cho DVD Ôtô

Cập nhật dữ liệu bản đồ mới nhất cho Isuzu

VietMap S1

VietMap S1

VIETMAP S1 Q2.2020

Ngày phát hành:29/04/2020


Hướng dẫn cập nhật phần mềm VietMap S1


1. Tải dữ liệu bản đồ mới nhất ở link dưới cuối bài.

2. Thư mục tải về là dạng file zip. Giải nén thư mục vừa tải về xong ta được folder Navigation

3. Dùng thẻ nhớ kết nối với máy tính. Khi này thẻ nhớ sẽ hiển thị trên máy tính như một ổ cứng gắn rời

4. Copy thư mục Navigation được giải nén ở mục số 2 và chép đè vào thẻ nhớ.

5. Sau khi cài đặt xong, khởi động lại phần mềm vào mục [ Thông tin ]
Kiểm tra phiên bản dữ liệu bản đồ 2020-04-S05Cập nhật thành công
STT Mô tả
1 Các đầu DVD Clarion sử dụng phiên bản VietMap S1 trên ISUZU Tải về