>

GPS dẫn đường cá nhân

Cập nhật dữ liệu bản đồ mới nhất cho Waygo 260

VietMap S1

VietMap S1

VIETMAP S1 Q1.2021

Ngày phát hành: 08/2/2021


Hướng dẫn cập nhật:

1. Tải dữ liệu bản đồ mới nhất ở link dưới cuối bài.

2. Thư mục tải về là dạng file zip. Giải nén thư mục vừa tải về xong ta được folder Navi

3. Dùng dây cáp nối trực tiếp thiết bị với máy tính qua cổng USB. Khi này ổ cứng trong của máy sẽ hiển thị trên máy tính như một ổ cứng gắn rời

4. Copy thư mục Navi được giải nén ở mục số 2 và chép đè vào ổ cứng trong của máy.

5. Sau khi cài đặt xong, khởi động lại phần mềm vào mục [ Thông tin ] kiểm tra phiên bản dữ liệu bản đồ [2021 01 S03 ]  > Cập nhật thành công

STT Mô tả
1 Các máy dẫn đường WayGO 260 sử dụng phần mềm VietMap S1 Tải về