>

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH - KIỂM TRA BẢO HÀNH

I. Thao tác kiểm tra thông tin bảo hành: giao diện laptop/mobile

Có 2 cách để kiểm tra serial number cho chức năng Kiểm Tra Thông Tin Bảo Hành:
  • Nhập tay số serial number.
  • Chọn ảnh serial number đã lưu sẵn trong laptop/mobile - cách này cần chuẩn bị ảnh chụp số S/N và lưu sẵn vào điện thoại, máy tính.
Hướng dẫn chụp ảnh đạt chuẩn để quét Serial number (S/N)
  • Góc chụp chính diện với S/N
  • Ảnh phải rõ nét, không mờ, không sót chữ số của S/N
Ví dụ cho hình ảnh đạt chuẩn
z2350446180825_419c292b5d99f4a90af3ce2ecd8f5a4c.jpg

Hình ảnh chưa đạt chuẩn để lấy số S/N : ảnh mờ, góc chụp nghiêng
demo-capture-photo.jpg


Cách 1: Nhập tay số S/N của sản phẩm vào khu vực khoanh đỏ - sau đó chọn Enter (icon Enter)

bhdt-01.png

Cách 2: Chọn ảnh có số S/N , tại giao diện chính chọn Icon hình ảnh ( khoanh đỏ )
bhdt-02.png

Nhấp chọn vào vùng khoanh đỏ sau đó chọn ảnh có serial number ( S/N ) cần kiểm tra ( hoặc có thể kéo và thả ảnh có S/N vào khu vực khoanh đỏ )


Picture3.png

Sau khi chọn khu vực ảnh có số S/N nhấn chọn “Cắt Hình” -> “Quét Mã”

Picture4.png

Hệ thống sẽ hiển thị serial number sản phẩm ở khu vực khoanh đỏ bên trên:
            - Nếu serial number đúng với ảnh -> chọn Đồng ý
Picture5.png

- Nếu serial number hiển thị sai so với ảnh -> chọn “Chọn ảnh khác” và chọn ảnh chụp serial number khác rõ nét và cận cảnh hơn

Dưới đây là hình ảnh trả về nếu sản phẩm đã kích hoạt bảo hành:

bhdt-03.png

Hình ảnh sản phẩm chưa kích hoạt bảo hành

bhdt-04.png

(*) Nếu cần kích hoạt bảo hành, chọn “ Kích hoạt bảo hành” hệ thống sẽ chuyển về giao diện Kích hoạt bảo hành.

II. Thao Tác kích hoạt bảo hành: giao diện laptop / mobile

Chọn chức năng quét serial number

Picture8.png

Nhấp chọn vào vùng khoanh đỏ sau đó chọn ảnh có serial number ( S/N ) cần kiểm tra ( hoặc có thể kéo và thả ảnh có S/N vào khu vực khoanh đỏ )

Picture10.png

Sau khi chọn khu vực ảnh có số S/N nhấn chọn “Cắt Hình” -> “Quét Mã”

Picture12.png

Hệ thống sẽ hiển thị serial number ở khu vực khoanh đỏ bên trên:
            - Nếu serial number đúng với ảnh -> chọn Đồng ý

Picture13.png

- Nếu code hiển thị sai so với ảnh -> chọn “Chọn ảnh khác” -> chọn một hình ảnh khác (nên chọn hình ảnh cận ảnh, rõ nét của mã kiểm tra)

Đây là hình ảnh trả về nếu sản phẩm chưa kích hoạt bảo hành:
Picture14.png

Để kích hoạt bảo hành, cần điền các thông tin
  • Họ và Tên
  • Số Điện thoại và chọn “Gửi Mã”
Picture15.png

Sau khi hệ thống thông báo gửi mã thành công đến điện thoại, nhập mã vào dòng OTP

Picture16.png

Chọn capcha sau đó chọn “Kích hoạt bảo hành” để hoàn tất.

Picture17_fix.png

./.