VietMap S1, Thẻ phần mềm dẫn đường thông minh

Tính năng nổi bật

 • Dẫn đường thông minh

  Sử dụng thuật toán tìm đường thông minh, chính xác

 • Giao diện mới sinh động

  Hiển thị giao diện tòa nhà 3D dễ dàng định hướng

 • Tìm địa chỉ nhà

  Hỗ trợ tìm địa chỉ nhà chính xác

 • Tìm danh bạ

  Tìm điểm đến theo: địa điểm, địa danh

 • Cảnh báo giới hạn tốc độ

  Cảnh báo tốc độ giới hạn bằng giọng nói

 • Lộ trình đa điểm

  Tạo lộ trình đi qua nhiều điểm trung gian

 • Ảnh giao lộ

  Ảnh thực tế tại những giao lộ phức tạp

 • Cập nhật bản đồ liên tục

  Dữ liệu được cập nhật liên 3 tháng một lần

Phần mềm dẫn đường thông minh S1

Phần mềm VietMap S1 bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS với thuật toán tìm đường mới dẫn đường hợp lý và chính xác. 

Giao diện mới sinh động

VietMap S1 được thiết kế lại với giao diện sinh động, bản đồ và tên đường rõ, chi tiết, dễ nhìn, mô hình tòa nhà 3D, nhiều tùy chọn khác nhau cho biểu tượng dẫn đường

Ảnh giao lộ

VietMap S1 sẽ hiển thị ảnh thực tế tại những giao lộ
phức tạp, dẫn đường rõ ràng chi tiết hơn

Cảnh báo giới hạn tốc độ

VietMap S1 có tính năng cảnh báo tốc độ giới hạn trên từng cung đường bằng giọng nói, giúp bạn lái xe an toàn hơn

Thông tin phần mềm

Danh sách các đầu DVD tương thích với VietMap S1

   
DVD Khác
DVD Khác
VietMap 9100 Touch
VietMap 9100 Touch
Vigo Touch
VietMap Vigo Touch